Archiwum tagów: phpmyadmin

PHP, MySQL, phpMyAdmin, symfony1.4 – instalacja

Witam,

W tej notce opiszę w kilku krokach instalację i konfigurację php, MySql’a, phpMyAdmin’a oraz symfony 1.4. Wrzucam to tutaj dla siebie, żeby podczas zmiany systemu wszystko mieć pod ręką a przy okazji może się to komuś też przydać :)

1. Instalacja apache2, php oraz mysql

sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server

Podczas instalacji mysql’a podajemy hasło roota

Testujemy czy działa

a) apache

Wchodzimy na

http://localhost/

Powinien pojawić nam się taki tekst:

It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.
b) php
cd /var/www
sudo gedit test.php

W otwartym edytorze wpisujemy poniższy tekst i zamykamy gedita

<?php phpinfo() ?>

W przeglądarce odpalamy

http://localhost/test.php

gdy przeglądarka będzie chciała ściągnąć plik zamiast go wykonać należy wpisać w terminal

sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

ew.

sudo a2enmod php5
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
c) mysql
mysql -u root -p

Po wpisaniu hasła podanego podczas instalacji powinniśmy zostać zalogowani. Aby wyjść z konsoli mysql wpisujemy exit.

Instalujemy jeszcze kilka bibliotek:

sudo apt-get install php5-mysql libapache2-mod-auth-mysql php-pear

2. phpMyAdmin

sudo apt-get install phpmyadmin

Wskazujemy apache2 jako serwer www, a następnie zgadzamy się na konfigurację pakietu. Podajemy hasła i czekamy do końca instalacji.

Tworzymy dowiązanie symboliczne:

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin

I pod tym adresem powinniśmy mieć popularne narzędzie:

http://localhost/phpmyadmin/

3. Konfiguracja userdir

Domyślnie wszystkie skrypty należy wrzucać do folderu /var/www. Skonfigurujemy trochę php tak aby można było wrzucać skrypty do folderu ~/public_html

sudo a2enmod userdir
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
mkdir ~/public_html
chmod 755 public_html
cd ~/public_html/
gedit test2.php

Znowu w edytorze wpisujemy

<?php phpinfo() ?>

Po zamknięciu i zapisaniu w terminalu wpisujemy

sudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf

Zamieniamy zawartość

<IfModule mod_userdir.c>
 <Directory /home/*/public_html>
  php_admin_value engine Off
 </Directory>
</IfModule>

na

<IfModule mod_userdir.c>
 <Directory /home/nazwa_uzytkownika/public_html>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
 </Directory>
</IfModule>

I na koniec

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Pod poniższym adresem mamy dostępne wszystkie skrypty z folderu ~/public_html

http://localhost/~nazwa_uzytkownika

Nasz przykładowy plik testowy znajduje się pod adresem

http://localhost/~nazwa_uzytkownika/test2.php

4. Symfony

mkdir -p ~/sfprojects
cd ~/sfprojects
mkdir -p lib/vendor
cd lib/vendor

Ściągamy najnowszą wersję frameworka Symfony.

tar zxpf symfony-1.4.15.tgz
mv symfony-1.4.15 symfony
rm symfony-1.4.15.tgz

Sprawdzamy czy wszystko jest w porządku

cd ../..
php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V

Tworzymy nowy projekt

php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project PROJECT_NAME
php symfony generate:app frontend
php symfony project:permissions

Następnie edytujemy(jak nie ma to tworzymy) plik httpd.conf

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

I wklejamy do niego coś takiego (oczywiście ścieżki i porty trzeba pozmieniać)

ServerName localhost
# Be sure to only have this line once in your configuration
NameVirtualHost 127.0.0.1:8080

# This is the configuration for your project
Listen 127.0.0.1:8080

<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
 DocumentRoot "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/web"
 DirectoryIndex index.php
 <Directory "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/web">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>

 Alias /sf /home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/lib/vendor/symfony/data/web/sf
 <Directory "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/lib/vendor/symfony/data/web/sf">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>
</VirtualHost>

Pozostało jeszcze tylko zresetować serwer

sudo /etc/init.d/apache2 restart

I w tym przypadku pod poniższym adresem powinna pojawić się strona powitalna symfony :)

http://localhost:8080

 

Pozdrawiam