Archiwum tagów: PHP

PHP, MySQL, phpMyAdmin, symfony1.4 – instalacja

Witam,

W tej notce opiszę w kilku krokach instalację i konfigurację php, MySql’a, phpMyAdmin’a oraz symfony 1.4. Wrzucam to tutaj dla siebie, żeby podczas zmiany systemu wszystko mieć pod ręką a przy okazji może się to komuś też przydać :)

1. Instalacja apache2, php oraz mysql

sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server

Podczas instalacji mysql’a podajemy hasło roota

Testujemy czy działa

a) apache

Wchodzimy na

http://localhost/

Powinien pojawić nam się taki tekst:

It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.
b) php
cd /var/www
sudo gedit test.php

W otwartym edytorze wpisujemy poniższy tekst i zamykamy gedita

<?php phpinfo() ?>

W przeglądarce odpalamy

http://localhost/test.php

gdy przeglądarka będzie chciała ściągnąć plik zamiast go wykonać należy wpisać w terminal

sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

ew.

sudo a2enmod php5
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
c) mysql
mysql -u root -p

Po wpisaniu hasła podanego podczas instalacji powinniśmy zostać zalogowani. Aby wyjść z konsoli mysql wpisujemy exit.

Instalujemy jeszcze kilka bibliotek:

sudo apt-get install php5-mysql libapache2-mod-auth-mysql php-pear

2. phpMyAdmin

sudo apt-get install phpmyadmin

Wskazujemy apache2 jako serwer www, a następnie zgadzamy się na konfigurację pakietu. Podajemy hasła i czekamy do końca instalacji.

Tworzymy dowiązanie symboliczne:

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin

I pod tym adresem powinniśmy mieć popularne narzędzie:

http://localhost/phpmyadmin/

3. Konfiguracja userdir

Domyślnie wszystkie skrypty należy wrzucać do folderu /var/www. Skonfigurujemy trochę php tak aby można było wrzucać skrypty do folderu ~/public_html

sudo a2enmod userdir
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
mkdir ~/public_html
chmod 755 public_html
cd ~/public_html/
gedit test2.php

Znowu w edytorze wpisujemy

<?php phpinfo() ?>

Po zamknięciu i zapisaniu w terminalu wpisujemy

sudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf

Zamieniamy zawartość

<IfModule mod_userdir.c>
 <Directory /home/*/public_html>
  php_admin_value engine Off
 </Directory>
</IfModule>

na

<IfModule mod_userdir.c>
 <Directory /home/nazwa_uzytkownika/public_html>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
 </Directory>
</IfModule>

I na koniec

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Pod poniższym adresem mamy dostępne wszystkie skrypty z folderu ~/public_html

http://localhost/~nazwa_uzytkownika

Nasz przykładowy plik testowy znajduje się pod adresem

http://localhost/~nazwa_uzytkownika/test2.php

4. Symfony

mkdir -p ~/sfprojects
cd ~/sfprojects
mkdir -p lib/vendor
cd lib/vendor

Ściągamy najnowszą wersję frameworka Symfony.

tar zxpf symfony-1.4.15.tgz
mv symfony-1.4.15 symfony
rm symfony-1.4.15.tgz

Sprawdzamy czy wszystko jest w porządku

cd ../..
php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V

Tworzymy nowy projekt

php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project PROJECT_NAME
php symfony generate:app frontend
php symfony project:permissions

Następnie edytujemy(jak nie ma to tworzymy) plik httpd.conf

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

I wklejamy do niego coś takiego (oczywiście ścieżki i porty trzeba pozmieniać)

ServerName localhost
# Be sure to only have this line once in your configuration
NameVirtualHost 127.0.0.1:8080

# This is the configuration for your project
Listen 127.0.0.1:8080

<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
 DocumentRoot "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/web"
 DirectoryIndex index.php
 <Directory "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/web">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>

 Alias /sf /home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/lib/vendor/symfony/data/web/sf
 <Directory "/home/nazwa_uzytkownika/sfprojects/aplikacja_symfony/lib/vendor/symfony/data/web/sf">
  AllowOverride All
  Allow from All
 </Directory>
</VirtualHost>

Pozostało jeszcze tylko zresetować serwer

sudo /etc/init.d/apache2 restart

I w tym przypadku pod poniższym adresem powinna pojawić się strona powitalna symfony :)

http://localhost:8080

 

Pozdrawiam

Autoloader w PHP

1. Wstęp

Pisząc aplikacje zorientowane obiektowo, zazwyczaj każdą klasę zapisujemy w osobnym pliku. Następnie w momencie gdy chcemy z którejś skorzystać, musimy ją ręcznie dołączyć, używając funkcji np.

 require_once(‘nazwa_pliku.php’)

Przy większych projektach takie dodawanie jest bardzo niepraktyczne, można nawet powiedzieć, że staje się udręką.

Rozwiązaniem tego problemu jest napisanie autoloader’a, który zajął by się automatycznym dołączeniem plików klas przy próbie  utworzenia instancji danej klasy. Aby tego dokonać, można użyć jednej z dwóch funkcji:

 • __autoload(), wymagane PHP >= 5
 • spl_autoload_register(), wymagane PHP >= 5.1.2

Jaka jest różnica pomiędzy tym dwoma funkcjami?

__autoload() W wersji PHP < 5.3.0 nie obsługuje w pełni wyjątków i nie jest dostępna jeżeli używamy PHP CLI.
Jeżeli potrzebujesz kilka funkcji autoload będziesz musiał użyć  spl_autoload_register().

No to teraz trochę praktyki:

2. __autoload()

Zaczniemy od utworzeniu pliku o nazwie np. autoload.php a w nim:

Dodajemy ścieżki do katalogów w których znajdują się nasze klasy, żeby parser wiedział gdzie ich szukać a nastepnie tworzymy funkcje __autoload(), która ładuje odpowiedni plik.

autoload.php

<?php
set_include_path(
    get_include_path()
    .PATH_SEPARATOR."./libs/"
    .PATH_SEPARATOR."./libs2/"
);
function __autoload($class_name) {
    echo 'Ładuję klase'.$class_name;
    require_once $class_name . '.php';
}
?>

Omówię jeszcze szybko  wybrane linie kodu

Linia 2: Funkcja  dodająca ścieżki do katalogu

Linia 3: Pobiera bieżące ścieżki do katalogu

Linia 4,5: Ścieżki do katalogu

Następnie mamy naszą funkcję __autoload która jako argument pobiera nazwę klasy do załadowania. Dla sprawdzenia kiedy się uruchomi nasz autoloader wypiszemy na ekranie która klasa jest ładowana a następnie ładujemy ją.

Teraz utwórzmy dwa katalogi libs i libs2 dla testów.

W katalogu libs tworzymy Class1.php

class Class1 {
  public function __construct() {
    echo 'Klasa 1';
  }
}

A w katalogu libs2 tworzymy Class2.php

class Class2 {
  public function __construct() {
    echo 'Klasa 2';
  }
}

Następnie w pliku index.php dołączamy ręcznie jeden jedyny plik z naszym autoloaderem i tworzymy obiekty danych klas:

<?php

require_once 'config/autoload.php';
$obj = new Class1();
$obj2 = new Class2();
$obj3 = new Class1();

?>

Oto wyniki:

Ładuję klasę Class1
Klasa 1
Ładuję klasę Class2
Klasa 2
Klasa 1

Jak widać klasy się nam ładnie ładują . Gdy tworzymy ponownie obiekt klasy 1 nie jest uruchamiana funkcja __autoload, ponieważ plik został wcześniej dołączony przy okazji utworzenia wcześniejszego obiektu.

3. spl_autoload_register()

Ograniczeniem funkcji __autoload() jest to, że można mieć tylko jeden autoloader. A co jeśli chcemy wiecej? Wtedy naszym ratunkiem jest spl_autoload_register(), za pomocą którego rejestrujemy nasze własne „automatycznie ładowarki”.

Napiszemy jeszcze raz nasz plik autoload.php

 <?php
function autoload1($class_name) {
    echo 'Ładuję klasę '.$class_name."<br>";
    $file = "./inc/".$class_name . '.php';
    if(file_exists($file)){
      require_once $file;
    }
}

function autoload2($class_name) {
    echo 'Ładuję klasę '.$class_name."<br>";
    $file = "./inc2/".$class_name . '.php';
    if(file_exists($file)){
      require_once $file;
    }
}
?>

Jak widać usunęliśmy funkcję __autoload a w zamian za nie utworzyliśmy dwa własne autoloadery. I teraz zamiast ustawiać set_include_path() na odpowiednie katalogi, autoload1 wskazuje na jeden katalog a autoload2 wskazuje na drugi. Sprawdzamy czy istnieje plik który chcemy załadować i teraz albo ładuje albo nie robi nic.

Plik index.php wygląda teraz tak:

<?php

require_once 'config/autoload.php';

spl_autoload_register(autoload1);
spl_autoload_register(autoload2);

$obj = new Class1();
$obj2 = new Class2();
$obj3 = new Class1();

?>

Jak widać rejestrujemy nasze loadery.

I teraz jeżeli nastąpi utworzenie obiektu którego plik nie został wcześniej dołączony uruchamia się autoload1. Jeżeli ten nie dołączy pliku uruchomi się autoload2, w przeciwnym wypadku autoload2 się nie uruchomi.

W niedalekiej przyszłości pokażę jak taki autoloader napisać obiektowo, z obsługą błędów oraz możliwością przeszukiwania folderów.

Pozdrawiam

Hello world!

Witam,

W pewnym momencie nauki programowania (tj. dzisiaj) naszła mnie potrzeba i chęć założenia własnego bloga. Będzie to dla mnie pewnego rodzaju archiwum tego co zrobiłem i z jakimi problemami się zmagałem.

Jakie tematy będę omawiał? PHP, bazy danych, jQuery (biblioteka dla języka JavaScript), CSS, może trochę o wzorcach projektowych… No, może tyle na początek, reszta wyjdzie w praniu.

Tak więc na początek powiem gromkie ‘HELLO WORLD’ i do przodu.

PHP

<?php

echo 'Hello world';

?>

JavaScript

<script type="text/javascript">

   $(document).ready(function(){

      alert('Hello world!');

   });

</script>

HTML

<html>
   <head>
      <title></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
         charset=UTF-8">
   </head>
   <body>
      <p>Hello world!</p>
   </body>
</html>

Pozdrawiam